Anoreksiya Nervoza’nın Psikolojik Olarak Ele Alınması

BU DİYET SANA ÖZEL ; SENİN.DİYET.İN

Anoreksiya Nervoza’nın Psikolojik Olarak Ele Alınması

12 Ekim 2017 Genel 0

Hazırlayan: Adnan Gözütok

 

PSİKİYATRİK KÖKENLİ BİR YEME PROBLEMİ : ANOREKSİYA NERVOZA

Anoreksiya Nervoza: Zayıflamak için çabalamanın aç kalarak devam ettirildiği bir yeme problemidir. Anoreksiya nervoza ölüme yol açabilecek bir hastalıktır.

Anoreksiya nervoza problemi olanlar 3 önemli özellik taşırlar( Tanı kriterleri):

(1) O yaş ve kilo için normal kabul edilen ağırlıktan %85 daha az ağırlığa sahip olmak.
(2) Kilo kaybetmekle azalmayan ve kilo almaya ilişkin yoğun endişe
(3) Saptırılmış bozuk bir beden imgesi (Rigoud ve diğerleri 2007). Çok zayıf oldukları halde kendilerini çok şişman algılarlar.

Hiçbir zaman yeterince zayıf olduklarını düşünmezler, özellikle karın, kalça ve bacaklarının çok şişman olduğunu sanırlar. Genellikle sık sık baskülde tartılır, vücut ölçülerini alır ve aynada kendilerini eleştirerek gözlerler. Anoreksiya nervoza tipik olarak bir diyet veya stresli bir olayı takip ederek ergenliğin başında yada ortalarında başlar. Kızlarda erkeklere göre 10 kat fazla görünür.

Anoreksiklerin çoğu orta ve yüksek gelirli, yarışmacı ve yüksek başarılı ailelerden gelen genç kadınlardır. Bu gruptakiler kendilerine yüksek standartlar belirlerler, bu standartlara erişemedikleri için stres yaşarlar. Bunun yanında moda imgeleri Anoreksiya nervoza vakalarını artırmaktadır (Sriegel-Moore ve Bulik, 2007). Yayın organları seçtikleri modellerle zayıflığın güzellik olduğunu sergilemektedirler ve genç kızlar bu modellere özenirler.(Her gün gördüğümüz fakat üzerinde çokta durmadığımız bu durum peşinden büyük kitleleri sürüklemektedir.Bu gibi durumları eleştirel bir düşünme ile sorgulayabiliriz.Çünkü birey olarak Benliklerimiz başkaları tarafından beğenilmek ister.Bu ihtiyacımız propagandalarla istismar ediliyor olabilir.)

Bu hastalığa eşlik eden ruhsal belirtiler depresyon,obsesif kompulsif bozukluk (kontrol edilemeyen, tekrar eden ve üzücü düşünceler,  imgeler (takıntılar) olma durumu) ,anksiyetedir (içsel bir çatışmanın ürünü olarak gerilim, sıkıntı, korku ve kaygı hissinin yaşanması). Başkalarının onları nasıl gördüğü ile ilgili endişeleri vardır. Kendilerine belirledikleri yüksek beklentileri gerçekleşmeyince kontrol edebilecekleri bir şeye yönelirler: Ağırlıkları.

Annesi anoreksik olanların kendileri de anoreksik olma riski taşırlar (Sriegel-Moore ve Bulik, 2007).Artan araştırmalardaki bulgular ailelerin işleyişindeki bozuklukların ergenlikteki genç kızlarda anoreksiya nervoza görülmesi ile ilgili olduğunu göstermiştir (Benninghoven ve diğerleri,2007)

Ölümle sonuçlanabilen bu hastalığa yakalanan hastaların vücut ağırlığının düzeltilmesinde kullanılan tedavilerde bazıları şunlardır :

1.Hemşire bakımı,yüksek kalorili diyet ve yatak istirahatı.
2.Davranış değiştirme teknikleri.
3.Hiperalimentasyon ve tüple beslenme gibi zorunlu tedaviler.
4.Psikoterapi,
5.Farmakoterapi.(1)
yeni bir tarama araştırması aile terapisinin,anoreksiya nervozalı ve ergenlikteki kızların tedavisinde sıklıkla en etkili yöntem olduğunu göstermiştir (Bulik ve diğerleri, 2007)

Sizin de çevrenizde böyle bu hastalığa ilişkin TANI KRİTERLERİNİ sağlayan tanıdıklarınız varsa ilk olarak sağlık kuruluşlarına başvurmaları için onları ikna edin. Farkındalık hayat kurtarır.

KAYNAKÇA:

1.Alıntı Yapan: Kaya ve Çilli Genel Tıp Dergisi 1997;7(2).Alıntı yapılan yer: Hsu LKG. The treatment of anorexia nervosa Am J Psychiat 1986;143:573-81
2.Santrock, J. W. (2004). Yaşam Boyu Gelişim (Y.Galip, Çev.Editörü) Ankara: Nobel *Tedaviler kısmı hariç bu yazının yazılması için genel olarak bu kaynaktan yararlanılmıştır.